Föräldrapriset

Föräldrapriset skall gå till personer eller sammanhang som på ett betydande sätt givit stöd till föräldrar så att dessa skall kunna ge sina barn en god grund för hela livet. 19 mars tillkännager föräldranätverket Eunike den eller de som tilldelats årets Föräldrapris.

Föräldrapriset 2017: Kristna friskolerådet

Representant för Kristna friskolerådet, tillsammans med föredragshållare Berit Simonsson och delar av Eunikes ledningsgrupp och delar av ledningen för Riksförbundet Kristen Fostran.
Representant för Kristna friskolerådet, tillsammans med föredragshållare Berit Simonsson och delar av Eunikes ledningsgrupp och delar av ledningen för Riksförbundet Kristen Fostran.

Eunikes vision är att alla barn – genom sina föräldrar – skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv. Barnens utbildning är en stor del av den fostran som föräldrar ger till sina barn. Kristna friskolerådet verkar för att fler föräldrar skall kunna välja en utbildning för sina barn som ligger i linje med föräldrarnas tro och liv, samt fungerar som en samlande röst för föräldrars rättigheter i dessa frågor. Vi hoppas att detta pris skall vara till uppmuntran i Kristna Friskolerådets viktiga funktion för många barn i vårt land.

 

Föräldrapriset 2016: Levande familjer

Föräldrapriset 2016

Levande familjer är en riksorganisation med cirka 8000 familjer och vill förmedla en kristen syn på familjens roll med bas från Bibeln. Deras mål är att varje familj i Sverige ska få råd och hjälp att hålla ihop och känna trygghet och glädje.

Runtom i landet finns rådgivare och familjemottagningar som arbetar med Levande Familjer. Genom deras egen Rådgivarkurs har de flera hundra rådgivare i Sverige, Norge, Finland och England.

De har också relationslitteratur, föreläsningar, midsommarläger för ensamföräldrar, deltar i bröllopsmässor, arrangerar Romantiska Weekends, mammahelger, pappahelger osv.

Genom att de stödjer föräldrarna blir detta rakt nedstigande till barnen. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.

 

Föräldrapriset 2015: Cilla Stjernberg

 För andra året firade föräldranätverket Eunike Föräldrarnas dag den 19 mars – den helige Josefs dag som firas internationellt. Samma dag tillkännagavs att Cilla Stjernberg tilldelats Föräldrapriset 2015.
Föräldrapriset 2015
Motivering: Föräldrapriset 2015 går till Cilla Stjernberg för sin insats som ledare och utvecklare av familjesatsningen Tillsammans, samt som medförfattare till boken Våga visa vägen till en tro som bär. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.
Foto: Föräldrapriset i form av tre gula liljor, en tavla och en föräldraskulptur överlämnades i Stockholm av Kajsa-Karin Andersson från Eunikes ledningsgrupp.

Föräldrapriset 2014: Ytterby församling

Motivering: Föräldrapriset 2014 går till Ytterby församling utanför Kungälv. Församlingen har de senaste åren utvecklat sin verksamhet för hela familjen och erbjuder bland annat en relationskurs, tjejkväll för trötta mammor, Mamma-Baby-lunch, bönekvällar för kristna mammor, parsamtal och utåtriktade föredrag på kvällstid med föräldrar som målgrupp. Med detta pris önskar vi ge uppmuntran i det goda arbetet för föräldrar och hoppas att det skall få bli till inspiration för andra.

Föräldrapriset 2014 1 Föräldrapriset 2014

Föräldrapriset togs emot av Ulrika Algesund och Lilian Olausson på Åh stiftsgård den 19 mars 2014.

Firas varje år 19 mars för att uppmärksamma föräldrars betydelse för att ge barn en god grund för hela livet